top of page
leasing 2.jpg

ՄՈԴԵԼԱՅԻՆ ՇԱՐՔ

x200.jpg

Շարժիչի ծավալ՝ 1.6լ

Բեռնատարողությունը` 1150 կգ

x100.jpg

Շարժիչի ծավալ՝ 2լ

Բեռնատարողությունը` 1720 կգ

n56-1.jpg

Շարժիչի ծավալ՝ 2.8լ

Բեռնատարողությունը`  3000 կգ

n80.jpg

Շարժիչի ծավալ՝ 3.8լ

Բեռնատարողությունը` 5000 կգ

n120.jpg

Շարժիչի ծավալ՝ 3․8լ

Բեռնատարողությունը` 8000 կգ

m4.jpg

Շարժիչի ծավալ՝ 2լ

Բեռնատարողությունը` 910 կգ

jac-t8-1.jpg

Շարժիչի ծավալ՝ 2լ

Բեռնատարողությունը` 900 կգ

t8-pro-1.jpg

Շարժիչի ծավալ՝ 2լ

Բեռնատարողությունը` 900 կգ

t9.jpg

Շարժիչի ծավալ՝ 2լ

Բեռնատարողությունը` 1000 կգ

JAC ԲՐԵՆԴԻ ՄԱՍԻՆ

ԻՆՉՈՒ JAC

Untitled design (15).png

ԳԵՐԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

redcross.png
teghout.png
venus.png
rezon.png
tamara.png
vlv.png
araqs.png
solara.png
axi kombinat.png
intermall.png
s-a-mining.png
jur.am.png
pink-berry.png
vayk.png
sas.png
goldshin.png
hrazdan-cement.png
armats.png
decorprof.png
logo.png
max-oil.png
marnik.png
shampayni gorcaran.png
sil-mazapng.png
martin.png

Նախորդ 4 տարիների ընթացքում՝ նպատակ ունենալով մեր ներդրումն ունենալ տրանսպորտային մշակույթի բարելավման գործում, մեզ համար առաջնային արժեքներ ենք համարել ազնիվ գործընկերությունը, որակն ու հոգատար սպասարկումը։ Ինչի մասին և վառ վկայում է տարիներ շարունակ որակի չափանիշ հանդիսացող Hrazdan Cement Corporation-ի և JAC–ի համագործակցությունը:

ՏԵՍԱԴԱՐԱՆ

JAC N SERIES
JAC X SERIES
JAC Motors Armenia
JAC PICKUP SERIES
bottom of page